אתרי צימרים מומלצים


צימרים סוף שבוע

אתרים מומלצים


פרסומת


קופות גמל - הבהרת מושגי יסוד


קופות גמל הינן תכניות חיסכון לתקופת זמן ממושכת בד"כ. מטרתן העיקרית והשכיחה ביותר של קופות גמל היא צבירת כספים שמיועדים למשיכה בעת הפרישה. משיכת הכספים עשויה להתבצע ע"י סכום אחד חד פעמי, בכמה סכומים או כהכנסה חדשית בעת הפרישה.

קופות גמל הן מסמכים משפטיים עצמאיים המאושרים ע"י משרד האוצר וכפופים לתקנות מס הכנסה התשכ"ד 1964. יתרונן העיקרי הוא שהן מנוכות ממס עפ"י התקרה הקבועה בחוק. הן מיועדות הן לשכירים והן לעצמאיים. בעת ההצטרפות אל קופת גמל ממלא המצטרף "הוראת מוטיבים" שבה הוא מורה למי להעביר את כספו בעת פטירתו. אם לא מילא הוראה מסוג זה יועבר הכסף ליורשיו של בעל קופת הגמל עפ"י דין.

להלן הסוגים השונים של קופות גמל עפ"י מטרתן ואופי התכנית:

 • קופות גמל לתגמולים:
  • קופות גמל לתגמולים עבור שכירים: אופי קופת גמל זו מיועדת להפקדה חודשית, הן של המעביד והן של העובד עצמו, בשיעור של עד 7% משכרו של העובד (המעביד עשוי לשלם עד 7.5%). העובד זוכה לזיכוי ממס על הסכום שהופרש ממשכורתו בהתאם לתקנות המס
  • קופות גמל לתגמולים עצמאיים: בתכנית זו העובד העצמאי מפקיד כסף לקופת הגמל. החיסכון הינו ל15 שנה, ומנוכה ממס בהתאם לתקרת המס שנקבעה.
 • קופת גמל אישית המיועדת לפיצויים - זוהי קופת גמל בה המעביד מפקיד כסף עבור עובדיו לפיצויי פיטורין.
 • קרן השתלמות
  • קרן השתלמות לשכירים: הן העובד והן המעביד מפרישים כסף עבור הקרן משכרו של העובד. עפ"י רב הפקדתו של העובד היא ביחס של 1:3 מהפקדתו של המעביד. החיסכון הוא לתקופה בת 6 שנים, אולם ניתן למשוך את הכסף כבר קודם בהתאם לתקנות מס הכנסה הקבועות בחוק.
  • קרן השתלמות לעצמאיים: העובד העצמאי מפקיד כסף עבור קרן ההשתלמות, כשהחיסכון מנוכה ממס עפ"י התקרה הקבועה בחוק מס ההכנסה.

בנוסף לסוגים הנ"ל ישנן קופות גמל נוספות למטרת חופשה (הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים), למטרת מחלה (קופת גמל המיועדת למעביד עבור דמי מחלה לעובדיו), דמי חגים, הבראה וכד'. כל אחת מסוגי קופות הגמל הללו מעוגנת בחוקי מס משלה עפ"י חוקי מס ההכנסה הקבועים בחוק ובתנאי הצטרפות שונים. מידע נוסף ניתן לקבל באתר משרד האוצר.


אז באיזה קופת גמל לבחור?


במידה והינכם שכירים יש בידכם שתי אופציות עיקריות עבור קופות גמל: קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן קרן השתלמות לשכירים.

 

עובדים שכירים, והן עובדים עצמאיים רשאים גם לבחור בסוג קופת גמל לתגמולים לעצמאיים (גם אם אתם שכירים).
עבור קופת גמל מרכזית או קופת גמל עבור מחלה רשאי להצטרף רק מעביד המשלם משכורת לעובד.
קרן השתלמות לעצמאיים מיועדת רק עבור עצמאיים.

 

בישראל השוק של קופות גמל נחלק בין 5 סוגי תאגידים עיקריים:
• בנקים
• גופים פרטיים.
• חברות ביטוח.
• קרנות פנסיה.
• מעבידים גדולים.

 

הקריטריונים העיקריים שיש לתת עליהם את הדעת בבחירה של קופות גמל הם:

 1. יציבות הגוף המנהל את הקרן.
 2. אפיקי ההשקעה של הקרן.
 3. גובה דמי הניהול המונהגים בקופת הגמל.
 4. המוניטין והוותק של מנהלי התיקים של קופות הגמל.
 5. גובה הנכסים הבלתי סחירים של הקופה.
 6. סטיית התקן של ההשקעות הכפופה לסיכון ההשקעות בקרן.
 7. סך שיעור הנכסים המנוהלים בקופה.
 8. יעילותו של שירות הלקוחות.
 9. הטבות המס כחלק מהתשואה הכוללת של אותה קופת גמל או קרן השתלמות.
 10. תנאי המשיכה המונהגים באותה קופת גמל.

 

*קופות גמל לכל סוגיהן נבדלות אחת מהשניה בתשואה שהן מניבות על השקעותיהן ובשיעור דמי הניהול שהן גובות. כדי לערוך השוואה מפורטת ואחראית בין קופות גמל לפני ההצטרפות רצוי להיכנס לאתר של משרד האוצר ולקבל שם את מירב המידע הנדרש והעדכני בכתובת: gemelnet.mof.gov.il


חדשות קופות הגמל


נשיא איגוד לשכות המסחר מתנגד לצמצום מספר קופות הגמל

כפי שדווח באתר כלכליסט מבקש משרד האוצר להביא לצמצום מספר קופות הגמל, במסגרת חוק ההסדרים המתגבש. מטיוטת החוק עולה כי האוצר מתכוון לחייב את חברות הביטוח ובתי ההשקעות להביא לצמצום קופות הגמל אותן הם מנהלים, עד למצב שבו כל על גוף יחזיק בקופה אחת בלבד לכל מוצר פנסיוני.

בתגובה לכך יצא אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר בפנייה לשר האוצר יובל שטייניץ. בפנייתו מסר לין כי הוא מתנגד למהלך, שפוגע, לדבריו, גם בגופים המנהלים את קופות הגמל, וגם בחוסכים, שמעתה מגוון אפשרויות הבחירה שלהם יצטמצם. לין התייחס לחוק כפגיעה ב"חופש הפעילות והעיסוק".

באתר הובאו דבריו של אבי דויטש, המכהן כיו"ר אקסלנס נשואה וכיו"ר איגוד קופות הגמל בלשכת המסחר, אשר הסביר כי בעבר האוצר דווקא עודד פתיחה של קופות גמל רבות ומגוונות מבחינת האפשרויות שהן מציעות ללקוחות, וזאת על מנת לאפשר למעוניינים לחסוך לבחור מתוך היצע רחב. דויטש הוסיף כי מן הראוי שהצעת האוצר תידון באופן מסודר, "ולא במסגרת חוק ההסדרים" במיוחד על רקע המשבר הפיננסי העולמי והמצב הרגיש בשוק ההון.

קופות גמל

פרטים ליצירת קשר
* שם פרטי
* שם משפחה
* טלפון/נייד
  טלפון נוסף
* דוא"ל  ?
* אזור מגורים
  עיר מגורים
קודם
 
הבא

מעבר בין קופות גמל


אדם רשאי להעביר את סכום הכסף העומד לרשותו אל קופת גמל אחרת השייכת לאותו הסוג. בקופת הגמל החדשה רישומו של האדם ייחשב מהיום בו הצטרף אל הקופה הראשונה. קופת גמל אינה רשאית לגבות או להטיל קנס על האדם המעונין לעבור אל קופת גמל אחרת. ישנם מקרים בהם האדם רשאי לעבור אל קופת גמל אחרת רק אם חלף חודש ממועד הצטרפותו הראשון.

ההעברה בין קופות גמל תיעשה בתוך 7 ימי עסקים החל ממועד בקשת ההעברה.


פיקוח קופות גמל


קופות גמל אמורות להסדיר דירקטוריון וועדת השקעות עבור כל חברה מנהלת או כל קופת גמל באשר היא. הדירקטוריון וועדת ההשקעות אחראים למדיניות ההשקעות בקופה ולפעילות המתנהלת בה.

ישנן תקנות מוסדרות בהן נקבעו מסגרת ההשקעות המותרת עבור קופות גמל. כל אדם רשאי לבחור את אופי הקופה המתאים לו התואם את העדפותיו ואת שיקוליו הכלכליים.

הרכב השקעותיה של כל קופת גמל מופיעות באתר משרד האוצר בדף מחלקת קופות גמל: www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/gemel.asp

 1. דמי הניהול הניגבים עבור ניהול של קופות גמל הינם בשיעור קבוע ואינם תלויים בגובה התשואות שהניבה הקופה באותה שנה. ההגיון שעומד מאחורי גביית דמי ניהול קבועים הוא כי קיים חשש כי גביית דמי ניהול המותנים ברווחיה של קופת הגמל עלולים לתמרץ מנהלי תיקים לבחור באפיקי השקעה מסוכנים כדי להעלות את דמי הניהול. גם שיעור דמי הניהול של קרנות נאמנות אינן מותנות בגובה הרווחים על הקרן ונאסר בתכלית האיסור על מנהלי התיקים להתנות את גובה דמי הניהול ברווחי התיק.
 2. פעילותן של קופות גמל מוסדרת עפ"י חוק הפיקוח עלש ירותים פיננסיים התשס"ה 2005, בתקנות מס ההכנסה תשכ"ד 1964 וכן במספר תקנות נוספות שנחקקו ע"י נציבות מס ההכנסה. לכל קופת גמל תקנון משלה הקובע את אופן פעולתה ואת זכויותיו של העמית המושקע אצלה.

קופות גמל

עובדות על בסיס של דיווח שנתי הכולל:

 1. קופת גמל- דו"ח מידע מרוכז: הכולל שיעור דמי ניהול, שיעורי תשואה ברוטו (נומינלי וריאלי), שיעורי תשואה מצטברים ל-5 שנים, יתרת נכסים, שיעור תשואה ממוצע ל5 שנים.
 2. קופת גמל- דו"ח תשואות: שיעור דמי הניהול, שיעורי תשואה ברוטו נומינלי וריאלי, שיעור תשואה מצטבר לחמש שנים,שיעורי תשואה ממוצעים לחמש שנים ועשר שנים וסטיית התקן עבור 5 שנים.
 3. קופת גמל- דו"ח נכסים: הרכב נכסי הקופה בתום השנה.
 4. קופת גמל- דו"ח דמי ניהול: שיעור דמי הניהול בקופת הגמל.


הבהרות לגבי שימוש באתר ותכניו: אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והשימוש בתכנים המופיעים באתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של הקורא. המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד ואין הנהלת האתר אחראית במישרין ו/או בעקיפין לתוצאות העלולות להיגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים אלו, שאינם באים במקומן של חוות-דעת ו/או עזרה מקצועית. כמו-כן, אין הנהלת האתר אחראית, בשום צורה שהיא, על מהימנותו ושלמותו של המידע המפורסם כאן.

כניסה  •  צור קשר  •  שיתוף פעולה  •   השוואת מחירי ביטוח רכב